Just A Kiss (Camp Speed, #7)

PDF-file by Cady Lorenzana

Just A Kiss (Camp Speed, #7) PDF ebook download “Nobody is perfect. But when I am with you, everything is perfect. Iyon na lang ang isipin mo.”


Seven years ago, Karla and Zeb were friends. Pero nang ma-misplace ni Zeb ang love letter na ginawa niya para sa kapatid nitong si Zen ay naging kaaway na niya ito. Kaya nang muling pagtagpuin ang mga landas nila ay halos maputol ang leeg niya sa kakailing na makausap ito.

But she needed Zeb para sa pinakahihintay niyang promotion sa trabaho. Kapalit ng tulong nito ang isang kondisyon: kailangan niyang magtrabaho sa shop nito nang tatlong linggo. Tinanggap niya ang kagustuhan nito alang-alang sa promotion na pinakaaasam niya.

Hanggang sa may nagsabi sa kanya na huwag na niyang awayin si Zeb. Iminungkahi pa nito na gayahin niya ang kuwento ng The Princess and the Frog para magkabati sila ni Zeb. And she did.

Her life changed drastically because of the kiss she and Zeb shared. At dahil sa halik na iyon ay biglang bumait sa kanya si Zeb. Gaya ng nababasa niya sa fairy tale, parang magic na nagkatotoo sa kanila ang nangyari sa libro. Unti-unti ring nagbago ang damdamin niya rito. Napagtanto niyang mahal na niya ito. Ngunit katulad ng nangyayari ay may limitasyon din ang magic na nararamdaman niya. Dahil nalaman niyang parte pa rin pala ng pang-aasar nito sa kanya ang pagiging mabait nito. Ang masaklap sa lahat ay nalaman niyang inutos lang pala iyon kay Zeb kaya ito naging mabait sa kanya.

eBook Just A Kiss (Camp Speed, #7)

FilenameFormatSizeDownload
just_a_kiss_camp_speed_7.pdfPDF2 Mb
just_a_kiss_camp_speed_7.rarRAR-archive1.8 Mb
just_a_kiss_camp_speed_7.torrenttorrent0.08 Mb