Find Me

PDF-file by Yesha Lee

Find Me PDF ebook download "Dahil mahal kita! At kung ang saktan ako ang tanging paraan para maglubag ang loob mo ay handa ko 'yong ibigay sa'yo!"

Sa tuwing naririnig ni Europa ang awiting "FIND ME" ni David Gates ay naiinis siya. Tugmang-tugma kasi iyon sa nadarama niya. Pakiramdam niya ay naiwala niya ang kanyang sarili at nabubuhay lang siya upang hanapin ang lalaking nang-iwan sa kanya, si Agustin Perez na panganay ng tagapagmana ng Perez Empire. Nasusuklam siya rito dahil pinaaasa siya nito sa wala at sa isip ay isinumpa niyang hindi na siya muling magpapalinlang sa mapaglarong binata.

Pero kung kailan nalilimutan na niya ito ay saka ito biglang dumating mula sa kung saan upang guluhin ang buhay niya.

Muli ba niya itong pagbibigyang pumasok sa puso niya at pagkatapos ay muli na naman siyang saktan?

eBook Find Me

FilenameFormatSizeDownload
find_me.pdfPDF1.2 Mb
find_me.rarRAR-archive1.08 Mb
find_me.torrenttorrent0.08 Mb