Knight's Sweet Vow

PDF-file by Victoria Amor

Knight's Sweet Vow PDF ebook download "Nawalan ng kakayahang magmahal ang puso ko mula nang mawala ka."

Si Theo Knight ang kahulugan ng "ultimate crush" para kay Miliza, kaya lang ay best friend niya ito. Six years old pa lang siya ay kilala na siya nito. Lahat ng kapintasan niya ay memoryado nito at lagi nitong ipinapaalala sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, si Theo ang pinakaespesyal na lalaki sa buhay niya dahil sa vow nito na lagi nitong tinutupad.

Pagdating nila sa high school, nag-renew ito ng vow. Hindi raw siya nito ibibigay sa kahit na sinong lalaki lang. Pakakasalan daw siya nito kung kinakailangan para mahadlangan nito ang relasyon niya sa maling lalaki kung sakali. Hinagkan siya nito sa mga labi para i-seal ang vow nito. Binago ng halik na iyon ang pintig ng puso niya, subalit magkasunod na trahedya ang naglayo sa kanila.

At sa muling pagkikita nila, ibang Theo na ang nakaharap niya. Gusto uli niyang lumapit dito ngunit base sa ikinikilos nito, mukhang hindi na siya nito kailangan pa.

Paano na ang damdamin niya para dito na nanatili sa puso niya sa kabila ng pagkakalayo nila?

eBook Knight's Sweet Vow

FilenameFormatSizeDownload
knights_sweet_vow.pdfPDF3.6 Mb
knights_sweet_vow.rarRAR-archive3.24 Mb
knights_sweet_vow.torrenttorrent0.08 Mb