آشنایی با صادق هدایت

PDF-file by مصطفی فرزانه

آشنایی با صادق هدایت PDF ebook download چاپ پاریسش را از اینترنت خواندم که بی سانسور بود. خیلی جاها چندان باورپذیر نبود، دلیلی برای باورنکردن ندارم ولی در مجموع خاطراتی که از هدایت آورده بود، چندان باورم نشد. قسمتهای ادبیش راست یا دروغ ارزش خواندن داشت و آدم را به خواندن بیشتر و دقت بیشتر در نوشتن می خواند.

نکته ی تاسف بار اینکه بدبختی های ایران و مشکلات فرهنگی گویا بهبودی نیافته و اگر من هم می خواستم غر بزنم عین همینها را می گفتم، نیز حریص بودن و حماقت انسان در هر ملیتی.

در مقایسه با گفتگو با کافکا که از لحاظ نوع رابطه ی راوی و نویسنده ی محبوب بسیار شبیهند، البته که کتاب کمتر دلچسبی بود.

eBook آشنایی با صادق هدایت

FilenameFormatSizeDownload
157015881606157517401740.pdfPDF3.1 Mb
157015881606157517401740.rarRAR-archive2.79 Mb
157015881606157517401740.torrenttorrent0.08 Mb