Eneru Villasis (Stallion, #2)

PDF-file by Sonia Francesca

Eneru Villasis (Stallion, #2) PDF ebook download "When I saw you again, that was when I knew that I wasn't healing myself the right way. Dahil sa bawat babaeng nagiging kasintahan ko, hinahanap ko ang isang parte mo."

Jhunnica had always loved Eneru's scent. Kaya naman kahit hindi niya agad ito natandaan at nakilala nang muli silang magkita, nang dahil sa pabango nito ay naalala niya kung sino ito. He was the boy who always followed her around back in high school.

"Eneru Villasis?" Nakanganga na lang siya nang sundan ng tingin ang papalayong sasakyan. "Ikaw na iyan?"

Anak ng teteng! Ano ba ang pinagkakaabalahan niya noong high school sila at hindi niya pinansin ang napakaguwapong nilalang na iyon noon?

eBook Eneru Villasis (Stallion, #2)

FilenameFormatSizeDownload
eneru_villasis_stallion_2.pdfPDF1 Mb
eneru_villasis_stallion_2.rarRAR-archive0.9 Mb
eneru_villasis_stallion_2.torrenttorrent0.08 Mb