പത്മരാജന്റെ കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണം | Padmarajante Kathakal Sampoornam

PDF-file by P. Padmarajan

പത്മരാജന്റെ കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണം | Padmarajante Kathakal Sampoornam PDF ebook download (Malayalam: പി. പത്മരാജന്‍; 23 May 1946 – 24 January 1991) was an Indian author, screenwriter, and film director who was known for his landmark works in Malayalam literature and Malayalam cinema. Padmarajan was the founder of a new school of film making in Malayalam, along with Bharathan, in the 1980s, which created films that were widely received while also being critically acclaimed.

Padmarajan was noted for his fine and detailed screenwriting and expressive direction style. Padmarajan made some of the landmark motion pictures in Malayalam cinema, including masterpieces like Oridathoru Phayalvaan (1981), Koodevide (1983), Arappatta Kettiya Gramathil (1986), Namukku Parkkan Munthiri Thoppukal (1986), Thoovanathumbikal (1987), Moonnam Pakkam (1988), Innale (1989) and Njan Gandharvan (1991).

eBook പത്മരാജന്റെ കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണം | Padmarajante Kathakal Sampoornam

FilenameFormatSizeDownload
.pdfPDF1.5 Mb
.rarRAR-archive1.35 Mb
.torrenttorrent0.08 Mb