Universele Wereldgeschiedenis, Deel 7

PDF-file by Golo Mann

Universele Wereldgeschiedenis, Deel 7 PDF ebook download UNIVERSELE WERELDGESCHIEDENIS
Ontmoeting van het verleden, verklaring van het heden

De unieke opzet van deze nieuwe Universele Wereldgeschiedenis is het volmaakt doen samengaan van culturele en politieke geschiedenis, waardoor tekst en illustratie meer diepgang verkrijgen. Zo kan men met recht spreken van een cultuurhistorische presentatie die uw kennis en inzicht zal verrijken.
De fascinerende tekst en de honderden prachtige illustraties in kleuren en zwart-wit van de Universele Wereldgeschiedenis kregen vorm door een jarenlang intensief samenwerken van eminente wetenschapsmensen uit heel de wereld. Ieder van hen met een diepgaande kennis omtrent de feiten en de problematiek van zijn eigen terrein. Goethe's uitspraak, dat elke generatie de geschiedenis opnieuw dient te schrijven, is voor de redactie en de internationale uitgevers van de Universele Wereldgeschiedenis bewust een uitdaging geweest. Men weet eigenlijk vaak zo weinig over de achtergronden van vele gebeurtenissen en over de tijden waarin de mensen die voor ons leefden, werkten en stierven. Het boeiende van geschiedenis: wordt men er op de juiste wijze mee geconfronteerd, dan is het lezen, kijken en herbeleven een bijzonder fascinerende bezigheid!
Verhalen over oorlogen, revoluties en andere moordpartijen, hoe ingrijpen en beslissend deze ook zijn geweest, zijn allerminst het enige dat valt op te tekenen over een voorbije tijd.
De loop der gebeurtenissen in onze wereld, zoals die hier in de Universele Wereldgeschiedenis wordt beschreven, is daarom niet meer een verhandeling over vorsten en hun oorlogen of hun 'mariages de raison'. Het is de historie van de mens in een ontwikkelingsgang van vele eeuwen, in haar totale samenhang van cultuur en politiek, dus tevens cultuurhistorisch.

Mensen van nu schrijven over mensen van toen.

De mens van nu leeft in een steeds sneller veranderende maatschappij. Hij leeft bewuster, actiever, wil méér weten, wil déélnemen aan het zich wijzigende cultuurpatroon, wil ook meer weten over het 'hoe' en het 'waarom'. De Universele Wereldgeschiedenis biedt hem de verklaring van het heden en de ontmoeting met het verleden volgens een nieuw concept.

Deel 7: Van de reformatie tot de revolutie

Onder redactie van Golo Mann en August Nitschke

De auteurs: Heinrich Lutz (Dr. phil., Hoogleraar Nieuwe Geschiedenis, Universiteit Saarbrücken), Golo Mann (Dr. phil., Hoogleraar Politieke Wetenschappen, Technische Hogeschool, Stuttgart (tot 1964)), Ivan Roots (Senior Lecturer voor Geschiedenis, University College of South Wales and Monmouthshire, Cardiff), Victor-Lucien Tapié (Docteur ès lettres, Membre de l'Institut, Hoogleraar Nieuwe Geschiedenis, Sorbonne, Parijs), Adam Wandruzka [sic] (Dr. phil., Hoogleraar Geschiedenis der nieuwere tijd, Universiteit Keulen), Fritz Schalk (Dr. phil., Hoogleraar Romaanse filologie, Universiteit Keulen), Edmund S. Morgan (Hoogleraar Geschiedenis, Yale University), Daniel Heartz (Hoogleraar Muziekgeschiedenis, University of California, Berkeley)

Eindredactie Nederlandse vertaling deel 7: Prof. Dr. J.C. Boogman, Dr. P. de Buck, Prof. Dr. A. Th. van Deursen, Drs. A.E.M. Janssen, Dr. L.F. Janssen, Prof. Dr. E.H. Kossmann, Prof. Dr. H.E. Reeser, Prof. Dr. D.J. Roorda, Prof. Dr. J.W. Schulte Nordholt
Bureauredactie: Johan H.A. Jansen

INHOUD
- Golo Mann: Inleiding (Vertaling: Dr. L.F. Janssen)
- Heinrich Lutz: De politieke en religieuze kentering van Europa in de zestiende eeuw (Vertaling: Hans Wagemans; Eindredactie: A.E.M. Janssen)
- Golo Mann: De periode van de Dertigjarige oorlog (Vertaling: Drs. M. Gumbert-Hepp; Eindredactie: Prof. Dr. D.J. Roorda)
- Ivan Roots: De Engelse revolutie (Vertaling: Dr. J. Kossmann-Putto; Eindredactie: Prof. Dr. E.H. Kossmann)
- Victor-Lucien Tapié: De eeuw van Lodewijk XIV (Vertaling/bewerking: Dr. A. Doedens; Eindredactie: Prof. Dr. A.Th. van Deursen)
- Golo Mann: Het geestelijk leven in Europa aan het eind van de zeventiende eeuw (Vertaling: Drs. M. Gumbert-Hepp; Eindredactie: Prof. Dr. D.J. Roorda)
- Adam Wandruszka: De Europese mogendheden in de achttiende eeuw (Vertaling: Drs. J.Th. W. Payens; Eindredactie: Prof. Dr. J.C. Boogman)
- Fritz Schalk: De Europese Verlichting (Vertaling: Dra. L.I. Heinz; Eindredactie: Dr. P. de Buck)
- Edmund S. Morgan: De Amerikaanse revolutie (Vertaling: Dr. G.J.W. de Jongh; Eindredactie: Prof. Dr. J.W. Schulte Nordholt)
- Daniel Heartz: De ontwikkeling van de muziek in Europa (800-1800) (Vertaling: Drs. R.J.M. van Acht; Eindredactie: Prof. Dr. H.E. Reeser)

Dit deel bevat 109 foto's in zwart-wit, 16 reproducties in kleur, 9 facsimile's, 24 kaarten en tekeningen

© Nederlandse editie: Heideland-Orbis N.V., Hasselt 1976
ISBN 90 291 5720 8 (cpl.)
90 291 5727 5 (dl. 7)
wettelijk depotnr. deel 7 D/1976/0022/7
voor Nederland: Scheltens & Giltay N.V., Den Haag
ISBN 90 6158 311 X (compl.)
90 6158 381 0 (dl. 7)
Oorspronkelijke titel: Propyläen Weltgeschichte
© by Verlag Ullstein G.m.b.H. Frankfurt a.M.-Berlin
Tekeningen in de tekst: Klaus Willke
© alle afbeeldingen in dit deel
by Verlag Ullstein G.m.b.H. Frankfurt a.M.-Berlin

eBook Universele Wereldgeschiedenis, Deel 7

FilenameFormatSizeDownload
universele_wereldgeschiedenis_deel_7.pdfPDF1.2 Mb
universele_wereldgeschiedenis_deel_7.rarRAR-archive0.6 Mb
universele_wereldgeschiedenis_deel_7.torrenttorrent0.08 Mb